© Altofilm AB all rights reserved

WORDS

“Verkligheten är inte den som den till synes är. Sammanhangen ter sig inte alltid klara, overblickbara. Folk säger inte alltid det de egentligen menar. Och de menar inte heller alltid det de säger.”

SKRIBENTER

Karin Ekberg · Nikolina Gillgren · Paula Gustafsson · Saga Gärde

Frans Huhta Karlsson · Moa Junström · Magnus Rosshagen · Anna Weitz

FÖRELÄSARE

Olavi Linna · Ylva Mårtens · Kirsi Nevanti · Harald Stjerne · Linda Västrik

❮Words.htmlWords.htmlshapeimage_5_link_0
Grafisk form: Lotta Dolling